Lideratge col·lectiu

El futur serà compartit o no serà. La cooperació és necessària en tot equip eficaç que vulgui completar els seus reptes. La nostra organització ha pres la determinació de fer-ho possible i està aprenent de forma contínua a través de deliberar i entrenar l’escolta activa. El treball en equip funciona perquè cada persona és responsable…