#elMasnou és sentiment i és esperança. És pujades i baixades d’emocions i aquell punt d’equilibri que et dona l’horitzó del mar.

L’esperança es materialitza a través dels ideals. I aquests neixen de la bona sintonia entre el govern municipal i la seva gent, i serà més o menys segons ens governem. Les ciutats al segle XXI necessiten conduir-se col·lectivament, gestant acords, compartint somnis.

[ultimate_exp_section title=”QUIN ÉS EL NOSTRE REPTE?” new_title=”QUIN ÉS EL NOSTRE REPTE?” text_color=”#3f3f3f” background_color=”#ffcc00″ bghovercolor=”#ffd42b” title_active_bg=”#ffcc00″ icon=”Defaults-long-arrow-down” new_icon=”Defaults-long-arrow-up” icon_align=”right” icon_size=”15″]

Tots plegats tenim el repte de compartir un projecte de poble centrat en les persones i amb un enfoc comunitari que aprofundeixi en la cooperació, la col·laboració, el consens i la construcció d’una Vila de la República catalana que treballi per arribar al 2030, havent complert els reptes de les Nacions Unides per fer un poble més just, més equitatiu, més sa i més ben governat. Per fer-ho possible fixa 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que estableixen l’horitzó per avançar des d’avui fins assolir aquestes fites.

RESUM DEL PROJECTE[/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”QUINA ÉS LA NOSTRA FILOSOFIA?” text_color=”#3f3f3f” background_color=”#ffcc00″ bghovercolor=”#ffd42b” title_active_bg=”#ffcc00″ icon=”Defaults-long-arrow-down” new_icon=”Defaults-long-arrow-up” icon_align=”right” icon_size=”15″ exp_effect=”fadeToggle”]

La nostra filosofia és innovadora per l’aplicació de l’Agenda Urbana de Nacions Unides que es filtra en tot el nostre programa: repensar la forma en què entenem el poble per projectar-lo al futur, per tal d’assegurar-nos que tothom es beneficiï de viure-hi, per fer un món millor. Aquest també és un ideal republicà, on les qüestions socials, ambientals, econòmiques i de bon govern s’alineen per afavorir fer un poble més feliç. Per això pren plenament sentit el punt 11 de la Nova Agenda Urbana Habitat III de Nacions Unides (2016): 11. Compartim l’ideal d’una ciutat per a tothom, referint-nos a la igualtat en l’ús i el gaudi de les ciutats i els assentaments humans i buscant promoure la inclusió i garantir que tots els habitants, tant de les generacions presents com futures, sense discriminació de cap tipus, puguin crear ciutats i assentaments humans justos, segurs, sans, accessibles, assequibles, resilients i sostenibles i habitar en ells, a fi de promoure la prosperitat i la qualitat de vida per a tothom.

[/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”QUIN ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS?” text_color=”#3f3f3f” background_color=”#ffcc00″ bghovercolor=”#ffd42b” title_active_bg=”#ffcc00″ icon=”Defaults-long-arrow-down” new_icon=”Defaults-long-arrow-up” icon_align=”right” icon_size=”15″ exp_effect=”fadeToggle”]

El nostre programa es compromet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 establerts per Nacions Unides i els localitza de forma reflexiva en totes les accions i mesures que proposem. Integrem de forma prioritària els ODS que tenen una dimensió urbana: ODS #1– Fi de la pobresa; ODS #3 – Salut i benestar; ODS6 – Aigua neta i sanejament; ODS #7 – Energia neta i assequible; ODS #9 – Indústria, innovació, infraestructures; ODS #11 – Ciutats i comunitats sostenibles; ODS #12 – Consum i producció responsables i ODS #13 – Acció pel clima.

[/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”COM HO ACONSEGUIREM?” text_color=”#3f3f3f” background_color=”#ffcc00″ bghovercolor=”#ffd42b” title_active_bg=”#ffcc00″ icon=”Defaults-long-arrow-down” new_icon=”Defaults-long-arrow-up” icon_align=”right” icon_size=”15″ exp_effect=”fadeToggle”]

Per aconseguir transformar El Masnou no n’hi ha prou amb una voluntat estrictament política. De fet, si creièssim que fos possible realment fracassaríem; perquè aquests objectius no s’assoliran si no hi ha una implicació per part de tothom, si no els interioritzem com a projecte compartit de poble. I és en aquesta cruïlla on apareix l’altra gran innovació en el nostre programa: la participació real de la gent, facilitada per l’ús d’eines de democràcia digital amb propostes vinculants (a través de la plataforma de participació Decidim i del Consell per la República) i fent possible una governança compartida.

[/ultimate_exp_section]