EL NOSTRE PROGRAMA ELECTORAL, QUE CONSIDEREM UN DOCUMENT OBERT I VIU, ESTÀ DIVIDIT EN 4 EIXOS I 31 ÀMBITS D’ACTUACIÓ, DELS QUALS SORGEIXIEN 350 PROPOSTES PEL MASNOU.

#EIX 1

GOVERN OBERT

8 àmbits

50 accions

1.1. Bon govern
1.2. Gestió
1.3. Informació i comunicació
1.4. Participació ciutadana
1.5. Civisme i convivència
1.6. Diversitat
1.7. Síndic de greuges i mediació
1.8. Vila Republicana

#EIX 2

JUSTÍCIA SOCIAL

5 àmbits

60 accions

2.1. Barris
2.2. Igualtat d’oportunitats
2.3. Gènere
2.4. LGTBI
2.5. Diversitat funcional

#EIX 3

PROSPERITAT

7 àmbits

90 accions

3.1. Comerç i turisme
3.2. Economia plural
3.3. Cultura
3.4. Educació
3.5. Vila de les professions
3.6. Infraestructures (telecomunicacions i físiques)
3.7. Aliances amb l’entorn

#EIX 4

BENESTAR

11 àmbits

160 accions

4.1. Associacionisme (Capital Social)
4.2. Cicles de la Vida (Infants, Joves, Gent gran, Famílies)
4.3. Habitatge
4.4. Medi ambient
4.5. Salut comunitària
4.6. Esport i lleure
4.7. Ocupació, emprenedoria i suport al teixit empresarial
4.8. Espai públic per a les persones
4.9. Mobilitat
4.10. Benestar animal
4.11. Seguretat ciutadana