ALLÒ QUE DETERMINA QUI SOM NO SÓN ELS NOSTRES NOMS, SINÓ EL QUE FEM, EL QUE ENS MOTIVA PEL MASNOU. SUMEM PERSONES, NO INTERESSOS.

Us presentem les nostres 25 principals propostes:

#Junts per la GOVERNANÇA COMPARTIDA: Fomentarem la participació real i la implicació de les persones en les tasques de govern, a través de consultes populars i referèndums vinculants, i creant assemblees de barri.

#Junts per la MILLORA de la TRANSPARÈNCIA: en tots els processos de l’Ajuntament, tant de selecció de personal com de contractació i d’adjudicació d’obres i serveis.

#Junts amb el FEMINISME: Combatrem la violència masclista i treballarem per la igualtat d’oportunitats i l’apoderament de la dona.

#Junts per la COEDUCACIÓ: Farem de l’educació no sexista un eix transversal curricular a tots els centres i espais educatius, a través de tallers i activitats.

#Junts per l’EDUCACIÓ: Augmentarem un 40% el pressupost d’educació, consensuant mesures com el reforç de l’educació emocional i en valors i la científica. Cap infant exclòs de les activitats de lleure.

#Junts amb el JOVENT: Participarem conjuntament amb el Consell de Joves per oferir oportunitats de feina, formació, dret a l’habitatge, voluntariat i lleure.

#Junts amb els/les PROFESSIONALS: Ens implicarem amb el talent dels professionals locals, creant sinergies per tenir totes i tots els millors projectes de futur.

#Junts pel COMERÇ: Fomentarem el comerç de proximitat, facilitant, entre d’altres mesures, punts d’aparcament gratuït amb disc horari.

#Junts pel TREBALL: Adaptarem els programes de formació i inserció laboral, prioritzant les necessitats de feina que hi puguin haver al poble.

#Junts amb la GENT GRAN: Durem a terme un Programa d’Envelliment Actiu per a la millora de la salut i la qualitat de vida de la gent gran, amb un conveni amb els CAPs i espais de lleure, entre d’altres.

#Junts pel DRET A L’HABITATGE: Construirem habitatge protegit de lloguer i facilitarem una borsa d’habitatge assequible de lloguer exclusivament per a les masnovines i masnovins.

#Junts amb el CASINO: Ni expropiarem ni imposarem. Acordarem recuperar el Teatre del Casino per al poble i un ús obert del pati.

#Junts pel LLEURE i l’ESPORT: Sumarem lleure i esport a l’aire lliure a la platja, als barris i al Parc Vallmora: circuit atletisme, via verda bicicletes/patinets, circuit de gimnàs al passeig marítim i esports de mar.

#Junts per la CULTURA, el PATRIMONI i el TURISME: Projectarem la imatge del poble, impulsant una oferta cultural de qualitat i reforçant l’eix cultural, Terra de Mar.

#Junts per la SOLIDARITAT: Crearem una Xarxa de voluntaris per col·laborar en projectes municipals i de solidaritat internacional.

#Junts per la MILLORA DELS BARRIS: No ens oblidarem de cap barri ni sector. Realitzarem un Pla d’actuació d’emergència de millora de voreres i enllumenat dels barris, especialment dels més deteriorats com Santa Madrona i Ocata.

#Junts per a una BONA ACCESSIBILITAT: Crearem un Pla Municipal garantint l’accessibilitat universal als serveis, espais i edificis del poble.

#Junts per la MOBILITAT i el TRANSPORT COL·LECTIU: La persona al centre de la mobilitat urbana sostenible: priorització dels vianants, bus exprés fins a Barcelona, bus de barri, bus llançadora fins a les estacions, reducció de les tarifes a la Zona 1 i foment de la bicicleta.

#Junts per millorar l’APARCAMENT: Establirem la gratuïtat del pàrquing Illa Centre en horari nocturn i guanyarem places d’aparcament al port.

#Junts i compromesos pel MEDI AMBIENT: Emergència climàtica: treballarem la sensibilització a nivell socioeducatiu, farem un pla de plantació d’arbres, aplicarem criteris mediambientals en la presa de decisions del govern municipal i incrementarem del 30% al 50% la recollida selectiva d’escombraries.

#Junts per la SOBIRANIA i l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Apostarem per un canvi de
model energètic contractant energies renovables amb companyies del nostre país, completarem l’enllumenat públic de tot el poble amb criteris d’eficiència i facilitarem l’autoconsum energètic amb fiscalitat verda.

#Junts per un MASNOU MÉS NET i MÉS VERD: Crearem una Brigada d’Intervenció Ràpida per a la neteja viària i el manteniment del poble.

#Junts per millorar la SEGURETAT CIUTADANA: Impulsarem les noves tecnologies  treballant des de la proximitat, per exemple, amb càmeres i lectors de matrícula en les principals vies d’accés i amb aplicacions de mòbil.

#Junts pels PROCESSOS PARTICIPATIUS: Iniciarem la rehabilitació de l’equipament del Casinet i a través d’un procés participatiu en determinarem els usos.

#Junts ENS RESPONSABILITZAREM de les nostres accions, assolint el compromís de compliment superior al 80% del Pla d’Actuació Municipal i de no fer-ho, els regidors i les regidores no es presentaran en les següents eleccions.

Aquestes són les nostres propostes pel Masnou, i les teves, quines són?